Yttranden över detaljplaner

Statens fastighetsverk svarar varje år på olika planremisser som berör de fastigheter och miljöer som myndigheten förvaltar. Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala detaljplaner.

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Marsliden 1:3 Marsliden i Vilhelmina kommun (PDF-dokument, 88 kB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 9, Alkärrsdepån m.m i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad (PDF-dokument, 91 kB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl., Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad (PDF-dokument, 96 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl. i Kiruna kommun (PDF-dokument, 1,2 MB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, i Kiruna kommun (PDF-dokument, 714 kB)

Samråd över förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Jokks by i Överkalix kommun fastställd 1961-05-17  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun. (PDF-dokument, 2,6 MB)

Samrådsyttrande över på Skeppsholmsviken 9, Alkärrsdepån, S-Dp 2017-09424 (PDF-dokument, 36 kB)

Samrådsyttrande över Båstad ÖP (PDF-dokument, 35 kB)

Yttrande över förslag till detaljplan för ny väganslutning Lokstallet, E10, i Kiruna (PDF-dokument, 1,2 MB)

Yttrande över förslag till vägplan för anläggning av E10 i Kiruna (PDF-dokument, 975 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Rollsbo Västerhöjd i Kungälvs kommun (PDF-dokument, 29 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden, Stockholms stad (PDF-dokument, 28 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för volymhandel och centrum i Kiruna. (PDF-dokument, 762 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Götaland 5 m.fl. i Jönköpings kommun (PDF-dokument, 22 kB)

Yttrande över samråd av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Östermalm 3:62 och Östermalm 2:117, Strandvägskajen (PDF-dokument, 327 kB)

SFV:s granskningsyttrande över planprogram för del av Vadstena 4:44  (PDF-dokument, 423 kB)

SFV:s granskningsyttrande över förslag till områdesbestämmelser för område söder om Österlenvägen samt tre byar i Ystad kommun (PDF-dokument, 28 kB)