• Fotograf: SFV

Skeppsgossekasernen, Karlskrona

Skeppsgossekåren fick sitt första skolhus i Örlogsstaden Karlskrona 1732. Mot slutet av 1800-talet hade behovet av att utbilda skeppsgossar ökat efter sammanslagningen av Örlogsflottan och Skärgårdsflottan.

Boende för skeppsgossarna

Det var inte längre hållbart att skeppsgossarna var inneboende på olika håll i staden och samtidigt behövdes ändamålsenliga skollokaler.

Skeppsgossekasernen uppfördes 1878-81 och ritades av de kända arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Byggnaden planerades för 400 skeppsgossar och var vid tiden landets mest bekväma kasern. Trots byggnadens robusta och enkla utförande, utsattes den för ett mycket hårt slitage. Redan efter ett par år fick omfattande reparationsarbeten göras, vilket följdes av ett flertal reparationsinsatser under åren.

1939 upphör byggnaden att tjänstgöra som kasern för skeppsgossar. Byggnaden blev Marinmuseum 1953 och upphörde 1998 då Marinmuseums verksamhet flyttade till en ny byggnad på Stumholmen i Karlskrona.

I dag är Skeppsgossekasernen på Amiralitetstorget en modern skol- och kontorsbyggnad.

Till byggnaden hör en mindre park i öster och en kaserngård i väster, med tillhörande exercishus, samt kokhus (nu rivet och ersatt med ny byggnad). Byggnaden bildar med park, gård och kompletterande byggnader en helhet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Amiralitetstorget

371 30 Karlskrona
56.1566, 15.5848 10

Fakta

Byggår:
1878-81
Arkitekt:
Ritades av de kända arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien