Våra fastigheter

Visar 482 fastigheter

 • Gävle slott

  60.672275 17.144079

  På södra sidan om Gavleån i Gävle reser sig Gävle slott. Slottet har anor från tidigt 1500-tal men efter en omfattande brand präglas det idag till det yttre av 1700-talets sparsmakade franska klassicism, signerad Carl Hårleman.

  Läs mer
 • Gävle slottspark

  60.672275 17.144079

  Gävle slott har varit i kunglig ägo sedan slutet av 1400-talet. Slottet är statligt byggnadsminne sedan 1935. Slottet används idag som privatbostad åt landshövdingen. Större delen av parken är dock öppen för allmänheten.

  Läs mer
 • Göta hovrätt

  57.78143 14.17574

  Verksamhetsområdet för Göta hovrätt är Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Örebro län och en del av nya Västra Götalands län. Hovrätten dömer i både brottsmål och civila mål som överklagas från någon av verksamhetsområdets tingsrätter.

  Läs mer
 • Göteborgs universitet

  57.69736 11.96130

  Göteborgs Högskola grundades 1891 med en mindre filosofisk fakultet. Donationer av konsul Oscar Ekman gjorde det möjligt för högskolan att bygga ett eget hus i Vasaparken 1904-07. Placeringen på kullen i parken var omstridd.

  Läs mer
 • Haag, Holland. Ambassadanläggning

  Sverige har ända sedan 1614 haft en ambassad i Nederländerna. 1929 köpte svenska staten en fastighet på Lange Voorhout i Haag. År 2014 firades 400 års diplomatiska relationer med Holland här.

  Läs mer
 • Haga parkmuseum

  59.3645 18.0306

  Koppartälten i Haga är en del av vårt gemensamma kulturarv och ett annorlunda och lekfullt inslag i Hagaparken. De inhyser Haga Parkmuseum som visar den permanenta utställningen om Hagaparkens historia och utveckling.

  Läs mer
 • Haga slott

  59.363611 18.039444

  Efter skottet på operamaskeraden och Gustav III:s död upphörde arbetet på kungens storslagna slott vid Brunnsviken med nästan omedelbar verkan. Det slott som kom att uppföras på Haga av tronföljaren, Gustav IV Adolf, blev betydligt blygsammare i sin utformning.

  Läs mer
 • Haga tingshus

  59.35439 18.04144

  Haga tingshus i Solna utanför Stockholm är ett välbevarat tingshus från förra sekelskiftet som idag inrymmer Hagströmerbiblioteket, ett medicinhistoriskt foskningsbibliotek.

  Läs mer
 • Hagaparken

  59.363475 18.031982

  Hagaparken är kanske Sveriges främsta exempel på en engelsk park. Parkstilen växte fram i England under mitten av 1700-talet som en reaktion mot den formella och strikta barocken. De engelska parkerna skulle utgå från naturen och forma ett idealt kulturlandskap.

  Läs mer
 • Hagaparken

  59.3645 18.0306

  Hagaparken är en del av den kungliga nationalstadsparken och är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park". Mjukt formade gräsytor, halvöppna hagar blandat med skogspartier karaktäriserar Hagaparken.

  Läs mer
 • Halmstads slott

  56.67153 12.85770

  Under början av 1600-talet då Halmstads slott byggdes hörde Halland fortfarande till Danmark. Kung Kristian som härskade över det danska riket var en stor byggherre och lät anlägga flera städer, slott och befästningar. Det var också Kung Kristian som gav order om att uppföra Halmstad slott.

  Läs mer
 • Hamneda gravfält

  Att färdas genom Hamneda utan att lägga märke till fornlämningar är nästan omöjligt. Gravfälten från järnåldern ligger som en böljande matta längs landsvägen. De sätter sin prägel på landskapet och på byn. Vår historia känns mycket närvarande. På Hamnedas gravfält har man hittat ungefär 170 järnåldersgravar, några av dem är undersökta.

  Läs mer
 • Hamneskär och Pater Noster

  57.896059 11.465778

  Ön Hamneskär och fyren Pater Noster ligger i Tjörns kommun, knappt en mil, ungefär fem distansminuter, från Marstrand i Bohuslän.

  Läs mer
 • Hantverkarbostället på Skeppsholmen

  59.32275 18.08820

  Ett sjukhus för Flottans män behövdes och byggdes på Kastellholmen 1736. Fungerade som sådan i 100 år. Därefter kasern till Skeppsgossarna och till slut som bostäder till hantverkare och i dag är de vanliga bostäder.

  Läs mer
 • Hantverkskasernen på Skeppsholmen

  59.32519 18.08115

  Huset byggdes för att Flottans hantverkare och timmermän skulle ha någonstans att bo. Nu är huset ett vandrarhem och människor från hela världen kan bo här.

  Läs mer
 • Harare, Zimbabwe. Ambassadörens residens

  Zimbabwe blev självständigt 1980. Samma år upprättades en svensk ambassad i Harare, som då hette Salisbury. Efterfrågan på lämpliga villor för diplomater var under denna period stor. Ambassaden och Statens fastighetsverks föregångare Byggnadsstyrelsen lyckades ändå finna bra bostäder för den utsända personalen och ett lämpligt residens för den svenske ambassadören.

  Läs mer
 • Harpsunds egendom, Mellösa, Flen

  59.09921 16.48539

  Harpsund är rekreations- och representationsbostad för Sveriges statsminister och har blivit en möteplats för informella överläggningar mellan regeringen, näringslivet och organisationer i Sverige. Flera av världens stora ledare har också genom åren vistats här.

  Läs mer
 • Havanna, Kuba. Ambassad

  Sveriges ambassad i Havanna ligger i en villa i rosaputsat tegel. Byggnaden omfattar två plan. Här inryms kanslilokaler, garagebyggnad och en gästlägenhet.

  Läs mer
 • Havsfiskelaboratoriet, Lysekil

  58.26827 11.43108

  Havsfiskelaboratoriet tillhör SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), institutionen för akvatiska resurser. Laboratoriet ligger i Lysekil på västkusten, ca 120 km norr om Göteborg.

  Läs mer
 • Hebbeska huset, Riddarholmen

  59.32397 18.06471

  Hebbeska huset heter så efter en av ägarna på 1700-talet, men det står på medeltida Gråbrödraklostrets mark och byggdes av en Sparre på 1630-talet. På 1500-talet fanns här ett hus för myntprägling.

  Läs mer
 • Helsingfors, Finland. Ambassadanläggning

  60.1052 24.57155

  Svenska ambassaden i Helsingfors ligger vid Salutorget med utsikt över havet. Fastigheten som rymmer ambassadkansli, ambassadörens residens och personalbostäder har en lång historia. Redan på 1600-talet finns tomten dokumenterad i den dåtida stadsplanen.

  Läs mer
 • Hemsö fästning

  62.69961 18.08543

  Utanför Härnösand vid Ångermanälvens mynning ligger Hemsö, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Hemsö fästning är belägen på det 140 meter höga Storråberget med milsvid utsikt över hav, öar och kust. Den var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag.

  Läs mer
 • Hessensteinska huset på Riddarholmen

  59.32517 18.06436

  Hessensteinska huset är ett av Riddarholmens bäst bevarade 1600-talspalats. Bakom de gulputsade fasaderna döljer sig Bengt Bengtsson Oxenstiernas adelspalats från 1630-talet – en god representant för Sveriges stormaktstid.

  Läs mer
 • Historiska museet i Lund

  55.7038 13.1953

  Historiska museet uppfördes ursprungligen som som biskopsbostad, men istället för bskopen flyttade universitetet in.

  Läs mer
 • Historiska museet i Stockholm

  59.33458 18.09088

  Historiska museet i Stockholm ligger i kvarteret Krubban som köptes av Kronan (staten) år 1804 i avsikt att uppföra byggnader för Stockholms garnison. Regementsbyggnaderna ritades av arkitekt Fredrik Blom och uppfördes i etapper under åren 1805-1818. 1929 föreslogs att de gamla kasernerna vid Storgatan skulle vara lämpliga lokaler för ett nytt historiskt museum men först måste en om- och tillbyggnad genomföras.

  Läs mer
 • Hjälmshult ryttmästare-/majorsboställe

  56.1266 12.6876

  Hjälmshult drogs in till kronan av Indelningsverket vid reduktionen på 1680-talet. Bostället anslogs först som ryttmästareboställe men kom senare att tjäna som majorsboställe.

  Läs mer
 • Hovdala slott

  56.104598 13.712997

  Hovdala slott ligger nära Finjasjöns södra strand i Hässleholms kommun och utgör ett av de främsta minnesmärkena från snapphanetiden i Skåne.

  Läs mer
 • Hovdala slottspark

  56.1058 13.7124

  Om trädgården under 1500- och 1600-talen finns inte mycket dokumenterat utan det är först 1734-35 som en tydlig bild Hovdalas trädgård framträder. Anläggningens stomme har efter detta knappt förändrats.

  Läs mer
 • Hovförvaltningens hus

  Hovförvaltningens hus ligger på Slottsbacken i Stockholm. Hovförvaltningen använder det sedan lång tid för sin verksamhet.

  Läs mer
 • Huseby bruk

  56.77865 14.59046

  Oavsett om du är nyfiken på livet i högreståndsmiljö under sent 1800-tal, vill veta mer om 1600-talets järnbruk eller tycker om vackra trädgårdar, parker och gediget hantverk, har Huseby bruk i Småland mycket att erbjuda. Här gör sig historiens vingslag påminda överallt.

  Läs mer
 • Huseby kronoegendom

  56.7788 14.5895

  Huseby är en av de mest intakta och välbevarade bruksmiljöerna i södra Sverige och ett av länets mest besökta turistmål. Här kan du vandra runt i den gamla bruksmiljön, promenera i parken och besöka bruksherrgården. Vid sidan av den publika verksamheten på Huseby, drivs ett stort jord- och skogsbruk. På markerna finns möjlighet till både jakt och fiske.

  Läs mer
 • Hällristningarna i Högsbyn, Tisselskog

  58.89362 12.37999

  Hällristningarna i Högsbyn,Tisselskog hör till de märkligaste i Dalsland. På området finns fantasifulla ristningar från bronsåldern på nästan alla synliga hällar.

  Läs mer
 • Häradsskär och Stångskär

  58.1493 16.98275

  Längst ut i Gryts skärgård ligger Häradsskär med sin gamla lotsstation och vackra fyr. Läget i ytterskärgården erbjöd goda möjligheter att kombinera fiske med lotsning. Redan 1490 omnämns att biskopen i Linköping hade fiskare på plats som fiskade för hans räkning. Idag kan du ta egen båt, taxibåt eller linjetrafik ut hit, fascineras av den långa historien och njuta av de mjukslipade klipphällarna.

  Läs mer
 • Hävringe båk, Oxelösund

  58.60338 17.31365

  Håvringe nämns första gången 1567, då för att man betalade skatt för fisket vid ön. Klippöns kännetecken den röda båken byggdes 1750 och vägledde sjöfarare i 140 år, de sista åren som fyr genom att en lampa hängdes i fönstret. 1891 ersattes båken av två nya fyrar.

  Läs mer
Gå till resultatsida: