Våra fastigheter

Visar 482 fastigheter

 • Bodens fästning

  65.79247 21.65616

  Den topphemliga försvarsanläggningen, ”Låset i norr”, har tjänstgjort under båda världskrigen och kalla kriget. Bodens fästning består av omkring 1200 olika objekt och har en omkrets på cirka 25 kilometer. I slutet av 1990-talet upphörde dess roll i det svenska försvaret, och idag kan du få en spännande guidad tur i ett av de stora artilleriforten.

  Läs mer
 • Bogesund slottspark och trädgård

  59.39322 18.28231

  Bogesunds slott som ligger på en bergsknalle började byggas på 1640-talet av greve Per Brahe d.y. Han lät även anlägga två trädgårdar som vi kan se spår av än idag. Dagens fruktträdgård är en rest av den stora trädgården som ligger i slottets huvudaxel. Huvudaxelns östliga ändpunkt utgörs av den trädgårdsmästarbostad som byggdes på 1890-talet.

  Läs mer
 • Bogesunds naturreservat - oexploaterad halvö

  59.4073 18.1759

  Inte långt från Stockholm, 12 km, ligger naturreservatet Bogesundslandet. En stor halvö med rika natur-, kultur- och friluftsvärden. Här finns också trädslag som utgör en genbank för skoglig forskning. Platsen ingår i ett större område av betydelse för läran om vattenförhållandena på jorden, hydrologi.

  Läs mer
 • Bogesunds slott

  59.393319 18.284512

  Bogesunds slott, tidigare kallat Bogösund, är ett slott beläget strax utanför Vaxholm i Stockholms län. 1630 ärvde greve Per Brahe den yngre Bogesund, som då var en gård, av sin far Abraham Pedersson Brahe. På 1640-talet lät Per Brahe uppföra slottet som senare kom att byggas ut flera gånger. På 1800-talet blev Bogesund ett riddarslott med torn, dekorationer och gotiska fönster.

  Läs mer
 • Bogotá D C, ambassad och ambassadörens residens

  Det svenska ambassadkansliet i Bogotá har utsikt i fyra väderstreck, glasade kontorsrum och ett centralt placerat mötesrum. Ambassaden ligger i den norra delen av staden.

  Läs mer
 • Bohus fästning, Kungälv

  57.8639 11.9962

  Bohus fästning ligger på en hög klippa vid Göta Älv med utsikt över land och vatten åt alla väderstreck. Fästningens placering ger en förklaring till dess historiska funktion som strategisk försvarsanläggning. Idag är det svårt att missa denna sevärdhet oavsett från vilket håll du kommer.

  Läs mer
 • Bondeska palatset

  59.32618 18.06645

  Bondeska palatset, som ligger bredvid Riddarhuset i Gamla stan i Stockholm, uppfördes under 1660-talet som bostad av riksskattmästaren Gustav Bonde och ritades av den tidens mest namnkunniga arkitekter.

  Läs mer
 • Borgholms slottsruin

  56.870603 16.643686

  Borgholms slottsruin på Öland tronar högt på en platå med utsikt över Kalmarsund och Borgholms hamn. Den numera storslagna ruinen har tidigare utgjort ett barockpalats.

  Läs mer
 • Boställshusen på Skeppsholmen

  59.32473 18.08735

  Östra och Västra boställshusen är troligen de första hus i Sverige, som ritades och byggdes enbart för ändamålet att inhysa militärt manskap och är idag Sveriges äldst bevarade militära kaserner. Husen bidrar till att spegla marinens historia främst genom att vi här kan se hur officerare och högre tjänstemän och deras familjer levde.

  Läs mer
 • Botaniska trädgården, Uppsala

  59.85283 17.63076

  Botaniska trädgården anlades 1655 av Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin. Då låg trädgården mitt inne i Uppsala, i stadsdelen Svartbäcken nära Fyrisån. I trädgården kunde medicinstudenterna lära sig botanik och studera medicinalväxter. Mot slutet av 1600-talet fanns mer än 1800 växtarter i trädgården och många växter odlades här för första gången i Sverige.

  Läs mer
 • Brasilia, ambassadanläggning

  Sveriges ambassad i Brasilia uppfördes 1973-74 och invigdes i januari 1975. Byggnadsstyrelsen, Statens fastighetsverks föregångare, fick ambassadtomten som donation från staden Brasilia 1966. I samma område finns ett sextiotal andra ambassader och de fyra nordiska länderna ligger på rad.

  Läs mer
 • Broderiparterren är slottsträdgårdens finrum

  59.32154 17.88578

  Som mönstret på en orientalisk matta brer broderiparterren ut sig framför slottet, avsedd att ses från slottets fönster. Den var högsta mode på 1680-talet och bland det första som anlades i trädgården.

  Läs mer
 • Brunneby kyrka

  58.540556 15.326389

  Brunneby kyrka uppfördes sannolikt under andra hälften av 1200-talet. Kyrkan ligger i Brunneby socken, i Motala kommun, Östergötland. Kyrkan ingår i Linköpings stift och byggnaden förvaltas sedan januari 2015 av Statens fastighetsverk (SFV).

  Läs mer
 • Bryssel, Belgien. Ambassadörens residens

  Fastigheten köptes av svenska staten 1928 och består av fyra våningar och källare. Den är sammanbyggd med en gårdsbyggnad i två plan. Residenset är väl lämpat för respresentation. Bottenvåningens fasad är i sandsten och övriga våningar har gul puts med fönsteromfattningar av natursten. Gårdsfasaderna har vitmålat tegel. Takens ytskikt består av skifferplattor.

  Läs mer
 • Bryssel, Belgien. Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

  Sveriges EU-representation i Bryssel ligger centralt i moderna kontorslokaler i ett 1970-talshus ritat av arkitekten Lucien-Jacques Baucher.

  Läs mer
 • Brämön

  62.216667 17.7

  Brämön är en gammal fyrplats och fiskeläge beläget cirka 2,5 mil sydost om Sundsvall. Söder om Brämön ligger den lilla ön Brämökalv, vanligtvis kallad Kalven. Sundet mellan de båda öarna erbjuder goda badmöjligheter.

  Läs mer
 • Bukarest, Rumänien. Ambassadanläggning

  44.46453 26.07884

  Sveriges ambassad i Bukarest ligger i ett parkområde med stora villor från tiden kring första världskriget.

  Läs mer
 • Byggnadsdepartementet på Skeppsholmen

  59.32581 18.08750

  Byggnad som avskärmade örlogsvarvet från övriga Skeppsholmen.

  Läs mer
 • Bårby borg

  56.502222 16.425278

  Bårby borg är en fornborg på södra Öland. Den ligger strax söder om Bårby by i Mörbylånga socken. Borgen, som består av en stor halvcirkelformad stenvall, är den enda av öns fornborgar som utnyttjar en naturlig bergbrant.

  Läs mer
 • Båtsmanskasernen - kasern II på Skeppsholmen

  59.32555 18.08310

  I Båtsmanskasernen fanns plats för 200 båtsmän och 40 sjöreserver att bo under 1800-talet. Huset byggdes av båtsmännen själva i början. På 1950-talet flyttade Konsthögskolan in och huset har haft ateljéer, studios och verkstäder. I september 2016 förstördes huset av en brand och nu pågår ombyggnad.

  Läs mer
 • Bäckaskog fd översteboställe

  56.1029 14.3974

  Bäckaskog översteboställe, mera känt som Bäckaskog kungsgård, ligger ca 12 km nordost om Kristianstad, på ett näs mellan två sjöar. Arrendegården ligger strax norr om Bäckaskogs slott.

  Läs mer
 • Bäckaskog slott

  56.0838 14.3463

  På näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön i nordöstra Skåne anlades på 1200-talet ett kloster. Vid den danska reformationen 1537 drogs klostret in till danska kronan. Därefter byggdes Bäckaskog om till en befäst slottsanläggning, som efter freden i Roskilde 1658 blev ett svenskt slott och en mönstergill kungsgård.

  Läs mer
 • Bäckaskogs slottspark

  56.0838 14.3463

  Det smala näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön bebyggdes redan under tidigt 1200-tal med ett premonstratenserkloster. Klostret hade troligen en trädgård väster om byggnaden. Bäckaskog slott fick sin nuvarande utformning under den danska släkten Ramel 1573-1677. Trädgårdsdelen ökade i omnfattning i slutet av 1700-talet då Christian Toll hade slottet.

  Läs mer
 • Canberra, ambassadanläggning

  Arkitekterna Peddle,Thorp och Walker från Sydney och den svenske arkitekten E G H Lundquist har ritat Sveriges ambassad i Canberra. Den stod klar 1951 och redan 1952 fick den svenska ambassadbyggnaden "Sir Sulman Award for Public and Monumental Buildings". Den första riktigt genomgripande renoveringen 2014-15 har också uppmärksammats. Den fick ett hedersomnämnande under National Architecture Awards i Australien 2017.

  Läs mer
 • Carlstens fästning Marstrand

  57.886256 11.578088

  Carlstens fästning ligger på ön Marstrand i Bohuslän, som blev svenskt genom freden i Roskilde 1658. Då byggdes en provisorisk skans av jord och timmer på öns högsta punkt ovanför staden. Anläggningen byggdes sedan ut successivt genom århundradena och stod inte färdig förrän 1860. Fästningen har även fungerat som fängelse, med den beryktade och omskrivne tjuven Lasse-Maja som mest kände fånge.

  Läs mer
 • Carolina Rediviva, Uppsala

  59.85498 17.63120

  Universitetsbiblioteket är idag Sveriges äldsta och största och blev 1993 statligt byggnadsminne. Byggnaden är monumental, vilket förstärks ytterligare av den minst sagt strategiska placeringen i backkrönet av Drottninggatan i Uppsala.

  Läs mer
 • Centralpalatset

  59.32849 18.06284

  Centralpalatset är Sveriges första kommersiella kontorshus. Det ritades av arkitekten Ernst Stenhammar och stod klart 1898.

  Läs mer
 • Centralposthuset

  59.33212 18.05909

  Centralposthuset på Vasagatan i Stockholm invigdes med kunglig pompa och ståt 27 oktober 1903 och är ett av svensk arkitekturs mästerverk.

  Läs mer
 • Cepheus

  59.3246 18.0715

  Nummerlotteriets hus i Gamla stan, Stockholm.

  Läs mer
 • Confidencen vid Ulriksdals slott

  59.39043 18.01598

  Confidencen, Ulriksdals Slottsteater, är Sveriges äldsta bevarade teaterinteriör, inredd av teaterarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz år 1753. Själva byggnaden uppfördes som ridhus redan på 1670-talet. Drottning Lovisa Ulrika tog initiativ till teaterombyggnaden och salongen formades i tidens rokokostil med plats för drygt 200 åskådare.

  Läs mer
 • Corps de Garde, Karlskrona

  56.160907 15.600715

  Corps de Garde på Stumholmen är sannolikt den äldsta vaktbyggnaden i Sverige som bevarat både arkitektur och planlösning från tidigt 1700-tal. Huset byggdes på 1730-talet och konstruktionen är besläktad med sjukhuspaviljongerna på Laboratorieholmen.

  Läs mer
 • Dagshög, en skånsk gravhög

  56.39829 12.62905

  Dagshög är den största av Skånes gravhögar och ligger på Bjärehalvön, en plats rik på fornlämningar. Gravhögen har ett karaktäristiskt läge vid öppet vatten med vidsträckt utsikt.

  Läs mer
 • Dalarö skans

  59.12783 18.37859

  Dalarö har genom flera århundraden varit en viktig försvarsposition för det södra inloppet mot Stockholm. I varje fall från 1623 har det funnits ett försvarsverk på fastlandet.

  Läs mer
 • Dalarö tullhus

  59.13105 18.406519

  Dalarö tullhus utgör ett fint exempel på det sena 1700-talets nyttobyggande för den offentliga förvaltningen. Trots förändringar över tiden är de in- och utvändiga sammanhangen i huvudsak avläsbara och i behåll.

  Läs mer
 • Dalby kungsgård

  55.6646 13.3434

  Kungsgård i Skåne med anor från tidig medeltid.

  Läs mer
Gå till resultatsida: