Brist på foder i den svåra torkan

Ottenby_kungsgard.jpg

Den torra sommaren har skapat problem för Sveriges lantbrukare som inte har tillräckligt med foder till sina djur. Därför är det viktigt att allt tillgängligt foder kan komma till nytta och användas.

Statens fastighetsverk (SFV) vill som förvaltare av markområden bidra till att marker där det finns foder utnyttjas på bästa sätt. SFV arbetar skyndsamt med att inventera möjliga marker.

SFV:s jordbruksmarker arrenderas ut till största del. SFV förvaltar också andra marker som inte arrenderas ut och som skulle kunna vara aktuella för bete. Den som har frågor om markområden är välkommen att kontakta SFV:s växel på 010-478 70 00.

För ytterligare information, kontakta Peter Wallin, vik. fastighetsdirektör på SFV, peter.wallin@sfv.se, 010-478 72 84.

Foto: Sjömarken Ottenby kungsgård, Maddoc/Marcus Funke.