Yttranden över översiktsplaner

Statens fastighetsverk svarar varje år på olika planremisser som berör de fastigheter och miljöer som myndigheten förvaltar. Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala översiktsplaner.

Samrådsyttrande om planutformning för gång- och cykelväg utmed väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun. (PDF-dokument, 48 kB)

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Nacka kommun (PDF-dokument, 316 kB)

Granskningsyttrande fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård (PDF-dokument, 1,1 MB)