Från kungens ståthållare till statens fastighetsförvaltare

Att sköta statens byggnader

Staten har länge ägt och skött
viktiga byggnader i Sverige.
Redan 1618 började Kammarkollegiet
att ta hand om en del av statens byggnader.

Överintendenten

1634 tog Överståthållarämbetet över arbetet
och 1697 blev arkitekten
Nicodemus Tessin den yngre överintendent
över alla kungliga slott, hus och trädgårdar.

Byggnadsstyrelsen

1818 hade både Överintendentsämbetet
och Riksmarskalksämbetet ansvar för slotten.
1918 bildades Byggnadsstyrelsen
och under de följande 75 åren tog de över ännu fler hus.

Statens fastighetsverk (SFV) bildas

Statens fastighetsverk bildades 1993.
Det tog då över delar
av Byggnadsstyrelsens arbete.