Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

  Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

  Publicerat

 • Statens fastighetsverk renoverar Rosenbad

  Statens fastighetsverk ska renovera Rosenbad. Regeringen har idag fattat beslut om medel för projektering och inledande arbeten. Anledningen till renoveringen är ett stort behov av att modernisera Rosenbads klimatanläggning och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

  Publicerat

 • Universitetshuset i Uppsala färdigrestaurerat - Ökad tillgänglighet och modern teknik möter studenterna vid terminsstarten

  I början av 2016 påbörjade Statens fastighetsverk den interiöra restaureringen av Universitetshuset i Uppsala, en så pass omfattande restaurering att verksamheten tillfälligt fick flytta ut. Lagom till att höstterminen startat är ledningen åter på plats och studenterna hälsas varmt välkomna tillbaka. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter de en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav.  

  Publicerat

 • Förnyelsen av lindboskéerna i Botaniska trädgården i Uppsala är klar

  Sedan hösten 2016 har Statens fastighetsverk utfört ett omfattande trädförnyelsearbete i Botaniska trädgården i Uppsala. Nu finns här 144 nya parklindar som ersättning för de sjuka och skadade träd som fälldes för knappt ett år sedan. De gamla lindhäckarna har ersatts med nya lindplantor samtidigt som stålkanter, en del stenrännor samt grus- och gräsytor har tillförts och lagts om.

  Publicerat

 • Delar av stort skepp från 1600-talet funnet vid Skeppsholmen

  I slutet av april påbörjade Statens fastighetsverk en flerårig renovering av Skeppsholmens kajer och dykdalber. I samband med ett grävningsarbete i närheten av Kastellholmsbron har rester av ett vrak påträffats. Då de trädelar som hittats har stora dimensioner, misstänker marinarkeologerna att det kan röra sig om ett skepp på upp till 30 meter. Exakt ålder är för tidigt att fastställa men en första analys pekar mot tidigt 1600-tal.

  Publicerat

Gå till sida: 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nästa