• Gamla riksdagshuset renoveras

    Gamla riksdagshuset renoveras

  • Gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Fotograf: Alexandru Babos

    Gamla riksdagshuset på Riddarholmen.

  • Klostergångar i Gamla riksdagshusets källare. Fotograf: Alexandru Babos

    Klostergångar i Gamla riksdagshusets källare.

Renovering av fasader på Gamla riksdagshuset

Kloster, adelspalats, tukthus, riksdag och kammarrätt. Nu får 800 år av brokig historia en ny fasad.

Den renoverade tornspiran på väg tillbaka till sin plats på Gamla riksdagshuset.Under 2014 renoverades fasaderna på Gamla riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm. Fasaderna fick då ny färgsättning, de har nu tre kulörer i stället för tidigare fem. På så vis särskiljs de tre olika byggnaderna som ingår i fastigheten.

Även fönstren renoverades och karmarna fick ny kulör. Innerrutorna byttes mot energiglas för att minska energianvändningen. Dessutom minskar kallraset och glasen stänger ute mer ljud och därmed förbättras arbetsmiljön för dem som jobbar i Gamla riksdagshuset.

Under årets första månader renoverades tornspirorna på huset. Det har aldrig gjorts tidigare. Spirorna lyftes ner och restaurerades i en plåtverkstad. Där plockades delarna isär och renoverades eller byttes ut och sen målades allt om. All gammal koppar återanvändes i arbetet. Nu är spirorna på plats igen.