• Fotograf: Åke E:son Lindman
  Fotograf: Jenny Kjellgren Schönning

Skoklosters slott

Kliv in i 1600-talets kultur och finsmakaren Carl Gustaf Wrangels samlingar eller ta en promenad i parken. När du närmar dig slottet, lyft blicken och spana in det sällsynta trofékrönet i trä som pryder slottet.

Ett slott vid Mälaren

Skoklosters slott ligger vid Mälaren, mellan Stockholm och Uppsala. Slottet med samlingar och bevarade miljöer på Skohalvön speglar på ett storslaget vis den svenska stormaktstiden. Byggnaden började uppföras 1654 av Carl Gustaf Wrangel som var en av den svenska stormaktstidens mäktigaste män.

Byggnaden är uppförd av tegel i fyra våningar på en grund av gråsten. Arbetet drog ut på tiden och taklagsfest för hela bygget hölls inte förrän 1668. Man hade brist på både kontanta medel och arbetskraft. När Carl Gustaf Wrangel dog 1676 var slottet ännu inte helt färdigställt.

Samlaren Wrangel

Slottet byggdes som en praktfull representationsbostad. Wrangel var samlare och lyxkonsument och byggde efterhand upp en fantastisk samling av möbler, konst, böcker, verktyg, vapen och andra föremål. Wrangels äldsta dotter Margareta Juliana ärvde slottet och övertog Skokloster tillsammans med maken Nils Brahe. Hon instiftade ett fideikommiss 1701, en ägandeform som innebar att framtida ägare skulle bevara slottet och dess samlingar till kommande generationer. Mycket tack vare detta finns slottets ursprungliga inventarier kvar än idag.

Skokloster är idag ett magnifikt museum med stora samlingar från barocken och andra epoker. På slottets bottenvåning finns kafé och museibutik. I omgivningarna kan man besöka slottsparken, kyrkan från 1200-talet och Skoklosters Wärdshus.

Faciliteter:

 • WC
 • Rullstolsramp
 • Rullstol
 • Logi
 • Café/servering
 • Restaurang
 • Parkering
 • Gästhamn
 • Trädgård
 • Museum
 • Stig
 • Park/parkområde
 • Butik