Skeppsholmen

Från militärholmar till lustholmar. Skärgårdsön mitt i huvudstaden – med vågskvalp, museer, måsar och matställen. På 1500-talet kallades Skeppsholmen för Lustholmen. Det skulle passa än idag.

Till Skeppsholmen och Kastellholmen kommer många besökare för att njuta av den vackra miljön. Höra vågorna slå och strosa längs vägar, kajer och i parker. Flanera förbi byggnader med namn som berättar om holmarnas historia och dåtidens samhälle. Amiralitetshuset, repslageriet, styckekranen och drabanthusen är några exempel.

Idag har Konsthögskolan Kasern III som sitt nav och folkhögskolan håller till i Norra och Södra fundamenten. En helt ny byggnad invigdes för Moderna museet och Arkitektur- och designcentrum (f.d Arkitekturmuseet) 1998. 2010 öppnade delar av det förr så hemliga bergrummet under Östasiatiska museet.

Och detta tack vare en historia som börjar redan på 1600-talet när flottan intog holmarna.

I tre hundra år var Skepps- och Kastellholmen en bas för militären och i stort sett stängda för obehöriga. Från 1940-talet tog Berga och Muskö över som flottbaser och 1969 var militärens tid på holmarna över.

Idag har Skeppsholmen återfått lite av den roll ön hade innan flottan kom. Den kallades då Lustholmen och användes av Gustav Vasas söner. Johan III åkte hit på 1590-talet när han ville vila upp sig. Idag är Skepps- och Kastellholmen åter en plats för rekreation, konst, musik, båt- och byggnadskultur.

Faciliteter:

  • WC
  • Logi
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Parkering
  • Museum
  • Park/parkområde
  • Butik
  • Konferens