Bergianska trädgården

En blommande oas

Bergianska trädgården ligger vid Brunnsviken i Stockholm och är ett populärt rekreationsområde för stockholmare året runt. I den kulturminnesmärkta trädgården kan man njuta av naturen och blomsterprakten längs anlagda stigar och sittplatser utmed vattnet.

Sommartid kan man se folk bada och vintertid söker sig skridskoåkare till Brunnsviken.Ta gärna med picknickkorgen – parken är ett perfekt utflyktsmål.

Bergianska innehåller över 7000 växtarter och ligger i en omväxlande natur. Stora delar av den botaniska trädgården är uppbyggda efter växternas släktskap som t.ex. Örtkvarteren. Den Japanska dammen anlades till Bergianska stiftelsens 200-årsjubileum 1991. Victoriahuset från år 1900 innehåller tropiska vattenväxter och nyttoväxter. Här kan man vid enstaka tillfällen se den gigantiska näckrosen blomma! (se hemsidan). Missa heller inte Edvard Andersons växthus med dess stora medelhavsavdelningar och tropiska avdelningar. Här finns också café och butik.

2009-2010 iordningställdes en ny återskapad våtmark i parken. Förutom markarbeten så har även nyinplantering av växtmaterial gjorts som starrväxter, vattenklöver och svärdslilja. Förhoppningen är att öka den biologiska mångfalden med nya växter och djur samt minska näringsläckage till vattendrag.

Bergianska trädgårdens historia går tillbaks till 1700-talet då dess föregångare låg i nuvarande Vasastaden. Den nya trädgården i Frescati grundades 1885 då dåvarande professor Wittrock flyttade anläggningen till Frescati. Den nya Bergianska trädgården skapades som en botanisk trädgård efter vetenskapliga principer, med växterna ordnade efter släktskap och geografisk härstamning.

Faciliteter:

  • Café/servering
  • Park/parkområde
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Bergianska trädgården