• Tycho Brahe minnena på Ven, staty

Tycho Braheminnena på Ven

Unik vetenskapsmiljö på liten ö. Upplev astronomen Tycho Brahes liv och verk. Njut av den rekonstruerade 1500-talsträdgården, lek i den idéhistoriska lekparken och gå den skalenliga planetstigen.

Tycho Brahes upptäckt av en ny ljusstark stjärna gav eko vida omkring, och den imponerade danske kungen erbjöd honom att etablera ett observatorium på den lilla ön Ven i Öresund. Under 21 år, 1576-1597, byggde Tycho Brahe upp ett astronomiskt center kring öns högsta punkt. Hans märkliga slott fick namnet Uraniborg och världen hade aldrig sett dess like.

Från renässansslottet i två våningar utvecklades dessutom astronomiska instrument till tidigare okända nivåer, och när Uraniborg inte räckte till byggdes en ny underjordisk anläggning: Stjärneborg. Så småningom blev Brahe osams med både lokalbefolkningen och kungen. 1597 var brytningen definitiv och Brahe tog sina mest värdefulla instrument och flyttade till en tjänst hos kejsar Rudolf i Prag.

Vens befolkning sörjde inte den krävande vetenskapsmannen och den tidigare så entusiastiske kungen lät 1616 riva Uraniborg. Snart var minnena efter en märklig och mäktig vetenskaplig epok i det närmaste utraderade.

Idag är platsen för Braheminnena skyddad och här finns bland annat Tycho Brahe museet, som i den före detta Allhelgonakyrkan berättar om Tycho Brahes liv och vetenskap. Av Uraniborg finns bara några grundstenar och en brunn kvar, medan resterna av det underjordiska Stjärneborg kan ses från en glasad plattform. Brahes trädgård som planlades med strikt geometrisk precision har rekonstruerats och 1500-talets trädgård har arbetats fram med växter som fanns på Ven, eller i Danmark, under Tycho Brahes tid. Här finns också en idéhistorisk lekpark och en skalenlig planetstig.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC
  • Rullstolsramp
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Trädgård
  • Museum
  • Stig
  • Park/parkområde
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Tycho Brahemuseet på Ven

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Landsvägen 182

260 13 Sankt Ibb
55.9073, 12.6958 8

Fakta

Byggår:
Tycho Brahe museet är inrymt i Vens Allhelgonakyrka, som byggdes som en sockenkyrka i nygotisk stil 1898-1899