• Tomarps kungsgård Fotograf: Åke E:son Lindman

Tommarps kungsgård

Kring den medeltida borgen vid Rönneån finns idag en vildvuxen 1800-talspark. Här finns akacia, hortensia och rhododendron – liksom konst, konserter och kaffe.

I det vackra backlandskapet vid Rönneåns dalgång ligger kungsgården Tommarp, en borg med anor från dansk medeltid. Miljön, platsen och dess omgivningar vittnar om en spännande historia från många epoker.

Omkring år 1300 uppfördes en kvadratisk ringmursborg med ett försvarstorn i det nordvästra hörnet. Vid mitten av 1400-talet sänktes murarna och försvarstornet byggdes ut till ett bostadshus. Kring sekelskiftet 1600 tillkom nya längor och borgen fick en helt sluten gård.

Borgen omges av en lummig och vildvuxen 1800-talspark där man bland annat hittar akacia, hortensia och rododendron. Förutom den fantastiska miljön kan dagens besökare även njuta av konst, konserter och gott kaffe.

Inte långt ifrån Tommarp ligger Kvidingehed som var övningsplats för Skånska husarregementet. Där står det spektakulära Kvidingemonumentet som restes på platsen där prins Karl August dog år 1810 när han inspekterade regementet. Händelsen ledde till att den Bernadottska ätten kom på Sveriges tron.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Parkering
  • Park/parkområde
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Tomarps kungsgård