Tingstäde fästning

Hembygdsföreningen guidar i denna gördelfästning, nedgrävd i en ås. Började byggas 1898 för att stoppa ryssarna på väg mot Visby.

Tingstäde fästning, Tingstäde träsk på norra Gotland, anlades 1898-1917. Fästningen skulle fungera som förråd och mobiliseringsplats och med en besättning på 5000 man hindra fientliga trupper att tränga söderut mot Visby. Tingstäde fästning är en gördelfästning med flera enskilda skansar, som tillsammans omsluter en stor areal. I denna egenskap har Tingstäde fästning en viss likhet med fästningen i Boden, fast i mindre skala.

Statens fastighetsverk förvaltar Skans I i norr, intill träsket. Det är den största skansen och den enda som har kvar sin bestyckning med kanoner i pansarkupoler. Skansen skulle ha en besättning på 300 man i krig.

Avsaknaden av berg har inneburit att platsen har grävts ut och skansen byggts i en grop i åsen. Byggnadsmaterialet utgörs av betong och kalksten.

Tingstäde Hembygdsförening guidar och visar upp anläggningen för intresserade besöksgrupper.

Faciliteter:

  • Parkering

Öppettider, se och göra:

Tingstäde fästning