Våra fastigheter

Visar 505 fastigheter

 • Kalmar slott

  56.659087 16.352624

  En gång i tiden kallades Kalmar slott ”Rikets nyckel”, tack vare sitt strategiska läge vid Kalmarsund och den dåvarande gränsen mot Danmark. På 1100-talet uppfördes här ett enkelt försvarstorn, som ersattes av en borg på 1200-talet. Därefter har svenska kungar genom århundradena byggt om och byggt på slottet. Efter omfattande restaureringar är det återigen ett magnifikt renässanspalats, som kan upplevas på många olika sätt. Denna sida finns också teckentolkad. Läs mer om Kalmar slott

 • Kammarrättens hus på Riddarholmen. Foto Åke Eson Lindman.

  Kammarrättens hus

  59.32470 18.06352

  Kammarrättens hus räknas som Sveriges första renodlade kontorsbyggnad och stod klart 1805. Läs mer om Kammarrättens hus

 • Kanonverkstaden på Skeppsholmen.Kanonverkstaden på Skeppsholmen.

  Kanonverkstaden på Skeppsholmen

  59.32658 18.08602

  Sparsmakad funktionalistisk stil Läs mer om Kanonverkstaden på Skeppsholmen

 • Karl XII:s staty i Kungsträdgården

  59.3317 18.0712

  Statyn som föreställer Karl XII (1682-1718) är modellerad av Johan Peter Molin (1814-73). Den göts på Kungliga Myntet på Kungsholmen av Heroldt från Nürnberg i två omgångar. Bronsen väger två och ett halvt ton. Läs mer om Karl XII:s staty i Kungsträdgården

 • Karl XIII står staty i Kungsträdgården i Stockholm.Karl XIII står staty i Kungsträdgården i Stockholm.

  Karl XIII:s staty, Kungsträdgården

  59.3317 18.0712

  Statyn föreställer Karl XIII (1748-1818), som var bror till Gustav III och farbror till Gustav IV Adolf. Karl efterträdde brorsonen när denne avsattes 1809. Läs mer om Karl XIII:s staty, Kungsträdgården

 • Karl XIV Johans staty sedd från sydöst med Gamla stan i bakgrunden.Karl XIV Johans staty sedd från sydöst med Gamla stan i bakgrunden.

  Karl XIV Johans staty på Slottsbacken

  59.3218 18.0729

  Statyn föreställer Karl XIV Johan (1763-1844). Jean Baptiste Bernadotte, furste av Ponte Corvo och marskalk av Frankrike, valdes till svensk tronföljare 1810 och regerade som Karl XIV Johan över Sverige och Norge 1818-44. Statyn stod ursprungligen vid Slussen, men i och med ombyggnadsarbetena har den flyttats och har en tillfällig placering vid Slottsbacken. Läs mer om Karl XIV Johans staty på Slottsbacken

 • Karlevistenen

  Karlevistenen

  56.60751 16.43984

  Karlevistenen är Ölands äldsta och en av Sveriges märkligaste runstenar. Den står på en åker i Karlevi bys sjömarker i Vickleby socken nära Kalmarsund. Läs mer om Karlevistenen

 • Karlsborgs fästning

  58.531531 14.531136

  Det mäktiga bygget av Karlsborgs fästning på Vanäs udde påbörjades 1819 och avslutades 1909. Fästningen var den största i Europa och avrustades 1928. Läs mer om Karlsborgs fästning

 • enholmen

  Karlsvärds fästningsruin, Enholmen

  57.695275 18.821319

  Utposten Enholmen är en plats som ger en tydlig bild av Gotlands roll i den svenska försvarshistorien. Det är en karg ö med vid, vacker utsikt och med välbevarade fästningsruiner och andra senare militära byggnader. Sammantaget ger de en god bild av gotländsk militärhistoria från 1600-tal och fram till idag. Läs mer om Karlsvärds fästningsruin, Enholmen

 • Kaserbefällhavarbostället på Skeppsholmen.Kaserbefällhavarbostället på Skeppsholmen.

  Kasernbefälhavarbostället på Skeppsholmen

  Slottsproviantmästaren var tvungen att bo nära slottets förråd på Skeppsholmen så en bostad byggdes till honom. När militären tog över holmarna var det befälhavaren med familj som flyttade in. Läs mer om Kasernbefälhavarbostället på Skeppsholmen

 • Mangårdsbyggnaden på Kastellegården är från 1862.

  Kastellegården f d översteboställe

  57.84937 11.93826

  Kastellegården ligger i Ytterby socken i Bohuslän strax sydväst om Kungälv. I forna tider låg här den norska staden Kungahälla som omtalas i konungasagorna från Olaf Tryggvassons tid. Under 1100-talet var Kungahälla en betydande stad men under 1300-talet förlorade staden i betydelse. Läs mer om Kastellegården f d översteboställe

 • Kastellet på Kastellholmen

  59.32269 18.09008

  Kastellet planerades som en del av Stockholms försvar och har haft två föregångare. En som användes på 1660-talet när Flottan precis flyttat till holmarna och en från 1746 men som sprängdes i luften 1845. Förr kunde man ofta höra saluter från Kastellholmen. Alla fartyg som passerade sköt nämligen salut och de besvarades av Kastellets kanoner. Nu görs det bara vid väldigt speciella tillfällen som under Kronprinsessan Viktorias bröllop. Läs mer om Kastellet på Kastellholmen

 • Kina slott

  Kina slott, Drottningholm

  59.31715 17.87889

  Kina slott ligger i Drottningholmsparken i Ekerö kommun i Stockholms län. Byggnaden har föregåtts av ett mindre kinesiskt lustslott i trä som uppfördes 1753. Detta träslott i Kina-inspirerad stil var en födelsedagsgåva från konung Adolf Fredrik till drottning Lovisa Ulrika. Genom Ostindiska kompaniets handelsförbindelser under 1700-talet kom intresset för kinesisk och japansk konst och kultur att växa oerhört och blev högsta mode i Europa. Läs mer om Kina slott, Drottningholm

 • Kinshasa, Kongo Kinshasa. Ambassadörens residens

  I en vitputsad villa ett kvarter från floden ligger det svenska ambassadörsresidenset i Kinshasa. Läs mer om Kinshasa, Kongo Kinshasa. Ambassadörens residens

 • Kiviksgraven

  55.682363 14.232938

  Kiviksgraven är ett gravröse från äldre bronsådern. Graven kallas också Kungagraven eller Bredarör. Gravplatsen är cirka 75 meter i diameter och 3,5 meter hög. Läs mer om Kiviksgraven

 • Kluntarna

  65.45580 22.61624

  Naturreservat som består av nio öar Läs mer om Kluntarna

 • Kolskjulet på Kastellholmen.Kolskjulet på Kastellholmen.

  Kolskjulet på Kastellholmen

  59.32201 18.09044

  Kolskjulet är en del av flottans historia. Den utgör en av få bevarade verksamhetsbyggnader, vilka tidigare karaktäriserade stränderna i Stockholms innerstad. Genom sitt läge invid inloppet till huvudstadens centrum utgör den en viktig del i berättelsen om tidigare liv och rörelse vid de arbetsplatser, som långt in på 1900-talet dominerade stadens stränder. Kolskjulet är den enda byggnaden inom Stockholms örlogsbas, som självklart markerar övergången från segel- till ångfartyg. Det uppfördes strax efter att flottans första ångfartyg byggts och fungerade som kolförråd under närmare 100 år. Läs mer om Kolskjulet på Kastellholmen

 • Konsistoriehuset i Uppsala

  Konsistoriehuset och Ecclesiasticum, Uppsala

  59.85845 17.63274

  Konsistoriehuset härbärgerade universitetets förvaltning och styrelse, konsistoriet, fram till 1887 och fick på så sätt sitt namn. Läs mer om Konsistoriehuset och Ecclesiasticum, Uppsala

 • Koppartälten i Haga

  Koppartälten i Hagaparken

  59.364722 18.030556

  De blågula kopparklädda och dekormålade tältfasaderna i lummiga Hagaparken ritades av Louis Jean Desprez och fick sin form efter romerska härtält. Med bakomliggande träbyggnader byggdes tältfasaderna ut mot stora pelousen (gräsplanen) för att ge intryck av ett tältläger i skogskanten. Planritningarna för byggnaden utfördes av Olof Tempelman. Läs mer om Koppartälten i Hagaparken

 • Mangårdsbyggnaden på Kronobergs kungsgård. Förstukvisten är rekonstruerad efter ett äldre fotografi. 
Foto: Karin Gadde-Jennsiche, SFV.

  Kronobergs kungsgård

  56.93354 14.79284

  På Kronobergs kungsgård norr om Växjö kan du bo på lantgård och uppleva gården på nära håll. Området runt Kronoberg nyttjas flitigt som ett stadsnära rekreationsområde. Inom området finns både badplats, kulturstig och grillplats. Läs mer om Kronobergs kungsgård

 • Kronobergs slottsruin

  56.941978 14.794121

  Kronobergs slottsruin är en vacker ruin som har sitt ursprung i 1400-talet, en kvadratisk byggnad med två hörntorn belägen på en holme i Helgasjön strax norr om Växjö. Den har en karg utsida med en lummig insida som kittlar fantasin och är väl värt ett besök. Läs mer om Kronobergs slottsruin

 • Hela ön är naturreservat och delar säl- och fågelskyddsområde.

  Kronoholmen Gran

  62.01409 17.62938

  Gran är en av de mest isolerade öarna längs Hälsingekusten och naturen präglas av sitt utsatta läge i havet och av landhöjningen. Läs mer om Kronoholmen Gran

 • Kronuddens batteri

  59.40528 18.35397

  Försvaret av Vaxholms fästning Läs mer om Kronuddens batteri

 • Kumlienska huset

  59.32906 18.06643

  Vid Gustav Adolfs torg ligger en byggnad som idag är helt införlivad i Arvfurstens palats. Fastigheten är en avstyckning av en långsmal tomt som gick ned mot Norrström. Den omnämns första gången 1644 och ägdes då av handelsmannen och rådmannen Henrik Wulff. Läs mer om Kumlienska huset

 • Kungliga Konsthögskolan på Skeppsholmen.Kungliga Konsthögskolan på Skeppsholmen.

  Kungl. konsthögskolan på Skeppsholmen

  59.32446 18.08287

  Konsthögskolan har funnits på Skeppsholmen sedan 1946 och i flera olika byggnader. 1986 bestämde regeringen att Kungl. Konsthögskolan skulle flytta alla sina verksamheter till Skeppsholmen och Kasern III skulle bli huvudbyggnaden. Idag har man undervisning och ateljeer i 4 olika hus runt om på holmen. Huvudbyggnaden/Kasern III har fått en modern tillbyggnad med en överglasad gård som förbinder det nya med det gamla. Läs mer om Kungl. konsthögskolan på Skeppsholmen

 • Kungliga biblioteket

  Kungliga biblioteket (KB)

  59.33811 18.07194

  Vasakungarnas boksamlingar i 125-årig byggnad. Här finns allt som tryckts inom Sveriges gränser. Läs mer om Kungliga biblioteket (KB)

 • Kungliga Hovstallet.

  Kungliga Hovstallet

  59.33286 18.07854

  Dagens hovstall ritades av Fritz Eckert och stod färdigbyggt 1894 som en riddarromantisk borg i mörkrött tegel och var på sin tid en omdiskuterad nybyggnation. Det invigdes av Oskar II. Fasaderna är av Börringetegel och stallet formar en kringbyggd gård med en monumental portbyggnad. Från början fanns här stall för 90 hästar och vagnshus för 160 åkdon. Läs mer om Kungliga Hovstallet

 • Kungliga Musikaliska Akademiens byggnad sedd från Nybroviken.

  Kungliga musikaliska akademien, Stockholm

  59.33118 18.07610

  Kungliga musikaliska akademien i kvarteret Ladugårdsbron byggdes som ett palats i nyrenässans på 1870-talet. Läs mer om Kungliga musikaliska akademien, Stockholm

 • Kungliga myntet på Kungsholmen.

  Kungliga Myntet

  59.32770 18.04979

  Centralt på Kungsholmen i Stockholm ligger Kungliga myntet. Idag hyser kvarteret mestadels kontor men genom historien har flera viktiga industrier funnits här. Läs mer om Kungliga Myntet

 • Kungliga Operan.

  Kungliga Operan i Stockholm

  59.32940 18.06869

  Operahuset uppfördes 1892-98 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Byggnaden ersatte Gustav III:s opera på samma tomt. Den gamla operans fasad hade en pendang i Arvfurstens palats på motsatt sida och många beklagade att den revs. Diskussionerna om en ny teaterbyggnad hade pågått länge. Den gamla teatern var i dåligt skick, alltför liten och dessutom brandfarlig. Den revs därför 1891. Läs mer om Kungliga Operan i Stockholm

 • I direkt anslutning till byggnaderna ligger lämningar efter Vårfruberga kloster.

  Kungsbergs kungsgård

  59.43948 16.93478

  På Fogdön i Mälaren ligger Kungsbergs kungsgård och ruinerna av Vårfruberga kloster. Ända sedan järnåldern har det funnits människor på platsen. Läs mer om Kungsbergs kungsgård

 • Detalj av en av korsvirkesladorna på Visingsö, Visingsborgs kungsgård. Ladorna kallas Ryssladorna, efter en sägen att de byggdes av ryska krigsfångar.

  Kungsladorna på Visingsö

  58.041914 14.341965

  På 1680-talet genomförde Karl XI reduktionen, kronan återtog många av adelns gods och gjorde om dem till arrendegårdar eller boställen för militärer. Visingsö gjordes om till en kungsgård som disponerades av Jönköpings landshövdingar. Läs mer om Kungsladorna på Visingsö

 • Kurrholmens fästningstorn

  56.14174 15.54576

  I mitten av 1800-talet ville man förstärka försvaret vid södra inloppet till Karlskronas örlogshamn. Man föreslog då förvarsanläggningar på sex mindre skär, däribland på Godnatt och Kurrholmen Läs mer om Kurrholmens fästningstorn

 • Kvarteret Brunkhalsen, Malmtorgsgatan 5 i Stockholm

  59.33043 18.06665

  Kvarteret Brunkhalsen i centrala Stockholm köptes av svenska staten 1979 för att införlivas med de övriga regeringskvarteren i södra Klara. Läs mer om Kvarteret Brunkhalsen, Malmtorgsgatan 5 i Stockholm

 • Östra stallet, kvarteret Krubban.

  Kvarteret Krubban, Stockholm

  59.33459 18.08918

  Bebyggelse från tre olika epoker samsas i ett och samma kvarter. Här finns museum, kontor, förskola och privat boende sida vid sida. Läs mer om Kvarteret Krubban, Stockholm

Gå till sida: Föregående, , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida), 8 , 9 , 10 , Nästa