Vilken fastighet söker du?

Branden på Skeppsholmen är släckt

brand på BåtsmanskasernenBranden i Båtsmanskasernen II, där Kungliga Konsthögskolan hyr lokaler på Skeppsholmen, var vid 21-tiden torsdag 22 september släckt. Statens fastighetsverk avvaktar teknikernas undersökning gällande skadebilden och polisens utredning angående brandorsaken.